Skip to content

Przebieg kursów w Polsce i w Europie.

Przebieg kursów w Polsce i w Europie.

Oficjalna informacja dla szkoleń nauczycielskich:

„Co najmniej sześć dni kursu podstawowego jest standardem w Vedic Art, zgodnie z zaleceniem Curta. Zezwolenie na przeprowadzenie kursu podstawowego w zaledwie cztery dni jest wyjątkiem potwierdzonym przez Curta tylko dla Polski, zgodnie z prośbą nauczycieli z przyczyn ekonomicznych i praktycznych”.

„Kiedy polscy nauczyciele prowadzą kursy przygotowawcze w Europie dla studentów z innych krajów, uczniów mieszkających w rodzimym kraju lub nauczają w języku angielskim, sześć dni kursu to minimum”.

„W przypadku odosobnienia polskiego, podróży grupowej do innych krajów Polaków mieszkających w Polsce, bez związków z krajem docelowym, akceptowalny jest czterodniowy program kursu podstawowego”.

– Johannes Kallman, International- Vedic Art