AKTUALNOŚCI

KURSY ONLINE

Nauczanie kursów Vedic Art online nie jest na ogół dozwolone.

Jednak kilku nauczycieli w Europie otrzymało specjalne, ograniczone w czasie uprawnienia i odbyli specjalne szkolenie, uprawniające do prowadzenia kursów online.

Nauczyciele posiadający zezwolenie na oferowanie kursów online zazwyczaj zajmowali wcześniej stanowiska zaufania ze specjalnymi zadaniami wspierającymi Vedi Art na szczeblu krajowym i / lub międzynarodowym.

Kursy Vedic Art oferowane online mogą dotrzeć do uczestników mieszkających w odległych lokalizacjach. Kursy są obecnie oferowane tylko przez małą wybraną grupę nauczycieli nauczających indywidualne przypadki.

Powodem tego jest zapewnienie jakości tej inicjatywy poprzez jej ocenę i opracowanie najbardziej udanej metodologii.

Źródło: vedicart.com

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Vedic Art.

Info@vedicart.com

Wszystkie zezwolenia i wnioski dotyczące kursów online są obsługiwane w dialogu między  Johannesem Klamanem, koordynatorami krajowymi i Anią Witwitzką, koordynatorem Vedic Art online. Jeśli potrzebujesz kursów online w swoich krajach, zachęcamy do skontaktowania się ze mną.

Johannes Källman

Międzynarodowa sztuka wedyjska

www.vedicart.com

Obecnie tylko Nauczyciele wymienieni poniżej mają uprawnienia do prowadzenia kursów Vedic Art online.

1. Jacek Wojciech Poteralski

2. Paulina Mazurek

3. Sylwia Kwiatkowska

4. Asia Prusinowska

5. Katarzyna Jaworska

6. Katarzyna Credo-Teter

7. Ariana Karima

8. Lorelai Ivy Dali (Irlandia)

9. Marta Kolarz

10. Renata Zdziebłowska

 

Uwaga ! Chcąc korzystać z kursów I i II stopnia Vedic Art sprawdź czy Nauczyciel jest  rekomendowany na ogólnopolskiej stronie www.vedicart.pl, a przystępując do stopnia nauczycielskiego sprawdź czy Nauczyciel jest  mianowany. Tylko ukończenie poszczególnych kursów u Nauczycieli Rekomendowanych i Nauczycieli Mianowanych pozwala Ci na kontynuowanie nauki na kolejnych szczeblach Vedic Art i uczenie innych.

 

 Uwaga!

Nauczyciele Rekomendowani to tacy nauczyciele, którzy przestrzegają zasad Vedic Art i prowadzą warsztaty zgodnie z wymogami twórcy metody Curta Källmana. Tylko  oni mają prawo do używania zastrzeżonej nazwy  Vedic Art ® i prowadzenia warsztatów pozwalających uczestnikom przystąpić do Kursu Nauczycielskiego u mianowanych nauczycieli Vedic Art.

 

Nauczyciele Mianowani uprawnieni do prowadzenia kursów nauczycielskich: 

Halina Łucka, Jacek Wojciech Poteralski, Adriana Karima, Paulina Mazurek.

 

Ukończenie kursu u osób nie znajdujących się na liście Nauczycieli Rekomendowanych nie daje możliwości ukończenia kolejnego stopnia Vedic Art,  a w przyszłości Kursu Nauczycielskiego i kursu dla Nauczycieli  Ekstrakompetencyjnych.

 

Uwaga! 15.05.2015 r.

Informuję, że z dniem 15.05.2015 r. odwołuję Panią Ewę Szymczak ( alias –  Alvea Issa Tifaret) z funkcji Nauczyciela dla Nauczycieli Vedic Art, gdyż nie prezentuje swoją postawą spójności i jedności z ideą kursu Vedic Art.  

Jednocześnie informuję, że wydane przez Panią Ewę Szymczak dyplomy Nauczycielom Vedic Art do dnia odwołania tj. 15.05.2015 r. będą honorowane.

15 maja 2015 r.
Halina Łucka na wniosek Johannesa Källman’a

Uwaga! Z dniem 09.09.2016 decyzją Johannesa Källmana i Haliny Łuckiej zostają odebrane Pani Ewie Szymczak alias  Aleeve Issa Tifaret, wszelkie prawa do Nauczania Vedic Art na wszystkich poziomach, używania metody, nazwy  i materiałów Vedic Art, będących własnością intelektualną Johannesa Källmana na podstawie patentu europejskiego nr 014524482.

09.09.2016

Johannes Källman, Halina Łucka

 

 

Oficjalna informacja dla szkoleń nauczycielskich:

„Co najmniej sześć dni kursu podstawowego jest standardem w Vedic Art, zgodnie z zaleceniem Curta. Zezwolenie na przeprowadzenie kursu podstawowego w zaledwie cztery dni jest wyjątkiem potwierdzonym przez Curta tylko dla Polski, zgodnie z prośbą nauczycieli z przyczyn ekonomicznych i praktycznych”.

„Kiedy polscy nauczyciele prowadzą kursy przygotowawcze w Europie dla studentów z innych krajów, uczniów mieszkających w rodzimym kraju lub nauczają w języku angielskim, sześć dni kursu to minimum”.

„W przypadku odosobnienia polskiego, podróży grupowej do innych krajów Polaków mieszkających w Polsce, bez związków z krajem docelowym, akceptowalny jest czterodniowy program kursu podstawowego”.

– Johannes Kallman, International- Vedic Art