Informacja od Johannes’a Kallmana o szkoleniu Blok”C”.

 

 

Email od Johannesa  Källmana odnosnie tego, o czym dokładnie będzie weekendowe, zaawansowane szkolenie dla nauczycieli Vedic Art  14-15 Maja 2016r w Warszawie.

Drodzy nauczyciele Vedic Art,

Podczas tego szkolenia każdy z uczestników dostanie obszerne materiały szkoleniowe napisane przez Johannesa Källmana, przetłumaczone przez Halinę Łucką. Tekst ten zawiera głębszy wgląd w tematy jak sukcesywne prowadzenie poziomu II, wiedzę o sześciu "Vedangas" oraz o tym, jak prowadzić kurs "6 Vedangas", szczegółowe informacje i wskazówki o tym, w jaki sposób Curt Källman zlecił nauczycielom prowadzenie rozmów z uczestnikami warsztatów odnośnie obrazów przez nich namalowanych oraz wogóle odnośńie komunikacji student – nauczyciel, historię o pochodzeniu Vedic Art oraz tekst również zawiera kilka ulubionych historii Curta, które on lubił ustnie przekazywać podczas swoich wykladów.

 

 Najważniejsze punkty programu:

 

I)-Komunikacja pomiędzy nauczycielem a studentem-

W trakcie tego kursu omówimy szczegóły odnośnie tego jakie wskazówki po swoich doswiadczeniach pozostawił Curt Källman. Róznice w sposobie rozmawiania aby wesprzeć studenta w jego procesie pokonywania przeszkód w twórczosci. Omówimy trzy główne przeszkody jakie pojawiają się w naszej kreatywności i to, z jakich metod możemy skorzystać aby rozwiązać te przeszkody poprzez użycie wiedzy 17tu zasad Vedic Art. Również omówimy głebiej zasadę XV i to, w jaki sposób mozemy konkretniej uzyć tej zasady aby rozpuścić pojawiajace się zwątpienie i lęki oraz aby wzmocnić kreatywność i radość.

 

II) -Zgłębienie wiedzy 17tu zasad poprzez poznanie "6ciu Vedangas"-

6 Vedangas jest wiedzą z ksiąg wedyjskich, która została przekazana Curtowi Källmanowi przez jego nauczyciela Maharishiego. Ta wiedza o nich sprawia, że 17cie zasad Vedic Art nabiera nowego światła i spojrzenia dla nas. Wzmacnia mocniej zrozumienie zasad, powoduje, że głębiej wnikamy w zasady i ich działanie. Dzięki temu bardziej rozumiemy je jako nasze narzędzia w trakcie tworzenia gdy jesteśmy w przepływie twórczym i powoduje, że jeszcze trafniej potrafimy korzystać z pierwszych 4 zasad Vedic Art. Wtedy właśnie twórca w nas ożywa!

Proces kreacji w trakcie zasad 5 – 14 jest mocno wspierany przez dwie vedangas, które dają nam głębszą analizę i zrozumienie samego procesu tworzenia jak również inspirują i transformują zarówno to co w danym momencie wyrażamy tworząc i jak i to jak w pomyśle jaki mamy w danym momencie chcemy ukończyć nasze dzieło. Przechodzimy poprzez trzy różne etapy aby otworzyć się na naszą wizję! Zarówno w sztuce, w życiu i rozwoju ososbistym. Cytując Curta Källmana: "Tworzenie bardziej dotyczy otworzenia się na wewnętrzną wizję niż na praktykowanie przy pomocy naszych rąk"

Z dwoma ostatnimi Vedangas i zasadami 15, 16 & 17 spotykamy własną wyższą część siebie i doskonały, nieskończony kratywny potencjał.

 

III)-Level II-

Zostanie również przekazana głębsza wiedza odnośnie programu dla tego kursu, jego teoria i koncept oraz omówienie praktycznej części kursu. Jak prowadzić zajęcia, jak rozmawiać z kursantami.

Dodatkowe cytaty dla zasad 1-17, głębszy wgląd w zasady, powtórzenie zasad. UWAGA!*

* Tylko nowi nauczyciele, którzy zdobyli uprawnienia od 2016 potrzebują wziąść udział w kursie zaawansowanym dla nauczycieli aby móc prowadzić kursy dla Level II ". Dotychczasowi nauczyciele, którzy zdobyli uprawnienia przed 2016 mogą prowadzić kursy bez zmian, choć pewnym faktem jest to, że udział w tym szkoleniu jest bardzo zalecany, gdyż poszerza on rozumienie tego poziomu i podnosi znacznie jakość jego prowadzenia.

 

IV)- Materiał szkoleniowy dla nauczycieli zawiera również spisane przez Johannesa Källmana historie o początkach Vedic Art, o jego powstaniu, o Curcie, o Vedach i są zawarte w tekście.

W tych materiałach są również spisane ulubione historie Curta, które lubił opowiadać podczas wykładów w trakcie warsztatów.

 

Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam do wzięcia udziału

Johannes Källman