Marta Kuczewska, Nauczyciel Ekstrakompetencyjny.
Imię: Marta
Nazwisko: Kuczewska, Nauczyciel Ekstrakompetencyjny.
Miasto: Drohiczyn
Państwo: Polska
Email: marta@twojamoc.com
Telefon: +48 512336292
O nauczycielu:

Od dziecka czułam, że chcę „leczyć”, że to jest moja życiowa droga. Wędrując utartymi schematami najpierw chciałam być lekarką, potem terapeutką, aż w końcu zrozumiałam, że uzdrowienie leży gdzieś głębiej i że tylko sami możemy dać sobie ten dar powrotu do siebie w pełni naszej mocy i potencjału. Ktoś inny może być dla nas tylko przewodnikiem, drogowskazem. Dlatego wędruję po świecie doświadczając, napotykając i szukając różnych ścieżek rozwoju, które z radością ofiarowuję dalej ludziom by wesprzeć ich w procesie holistycznego uzdrowienia, przywrócenia równowagi ich jestestwu.

W cudzie Vedic Art zakochałam się od pierwszego wejrzenia! Choć przyjechałam na kurs głównie „odczarować” sztuki plastyczne, to już w połowie pierwszego stopnia wiedziałam, że chcę przekazywać tę genialną metodę innym, bo jestem przekonana, że te 17 prostych zasad naprawdę może zmienić świat na lepsze.

Moja praca to synteza filozofii wschodu i zachodu, przekazów duchowych i mitologii całego świata oraz współczesnej psychologii i nauki.

Jestem certyfikowaną nauczycielką Vedic Art, medytacji i gimnastyki słowiańskiej w tradycji białoruskiej, z wykształcenia psycholożką i ekolożką. Pracuję w języku polskim, angielskim i hiszpańskim.

Ever since I was a child, I have felt that I wanted to „heal”, that this was my life calling. Observing the usual patterns, I first wanted to be a doctor, then a therapist, until I finally understood that healing lies somewhere deeper and that we are the only ones who can help ourselves grow and heal to return to our true self and enjoy our full power and potential. Someone else can only be our guide, our road map. That is why I have travelled around the world experiencing, encountering and looking for different paths of development, which I am happy to offer to people to support them in the process of holistic healing, bringing back balance to their life.

Vedic Art was my love at first sight! Although I came to the course mainly to „disenchant” plastic arts, as soon as in the middle of the first degree I knew that I wanted to pass this genius method to others, because I was convinced that these 17 simple rules could really change the world for the better.

My work is a synthesis of Eastern and Western philosophy, spiritual messages and mythology from all around the world, and contemporary psychology and science.

I am a certified teacher of Vedic Art, meditation and Slavic gymnastics in the Belarusian tradition, a trained psychologist and ecologist. I work in Polish, English and Spanish.

marta@twojamoc.comMarta Kuczewska, Nauczyciel Ekstrakompetencyjny.