Oficjalny opis Metody Vedic Art

Vedic Art – metoda Curta Källmana, kursy rozwoju personalnego i artystycznego wyrazu juz od 1988r.

O METODZIE

Vedic Art jest metodą opracowaną przez szwedzkiego artystę Curta Källmana (1938 – 2010).

ziarno Vedic Art zostało zasiane dawno temu, kiedy to Curt rozpoczął swoją wewnętrzną podróż by znaleźć nie wymagany, wolny sposób wyrażania siebie na płótnie. Metoda Vedic Art zaczęła kiełkować/dojrzewać w Curcie juz dużo wcześniej. Wtedy, gdy on rozpoczął swą wewnętrzną podróż rozwoju osobistego aby odnaleźć niezależny, nieograniczony sposób wyrazu artystycznego w swej kreacji/ na płótnie.

Ważną częścią metody sa  „ Siedemnaście Zasad Wedycznych dla sztuki i życia”. Fundamentalna częścią metody jest: “17 zasad Vedic Art” które odnoszą sie do sztuki tworzenia życia codziennego oraz kreacji w sztuce artystycznej.

Curt poznał nazwy tych zasad w 1974 od szanowanego hinduskiego nauczyciela Medytacji Trascdendentalnej Maharishiego Mahesha Yogi (1918 – 2008)./ Nazwy tych zasad przekazał Curtowi w 1974r pochodzący z Indii, szanowany nauczyciel Medytacji Trenscendentalnej Maharishi Mahesh Yogi (1918 – 2008).

W latach 70tych i 80tych, Curt Källman stworzył cały program edukacyjny ekspresji artystycznej do podanych mu nazw zasad, rozbudowując je do części teoretycznej uzupełnionej odpowiednimi ćwiczeniami dla każdej zasady . W ten sposób program Vedic Art stal sie metoda o własnej wyjątkowej pedagogice.

Metoda Vedic Art została założona w 1988 roku w Szwecji przez Curta Källmana.

Słowo “Vedic” oznacza wiedze, mądrości i  wywodzi sie z sanskrytu , starożytnego języka hinduskiego.

Fundamentalnym założeniem “Vedic Art” jest przesłanie, ze my wszyscy posiadamy w sobie wyjątkowa moc twórcza i wiedze wewnętrzna jak zyc i kreować juz od dnia narodzin.

Malowanie jest tutaj ważnym/istotnym narzędziem, służącym do wydobycia tych wewnętrznych zasobów, tak aby mogły one zostać użyte w świadomy i konkretny sposób w życiu i w sztuce.

Aby moc poznać metodę Vedic Art  i rozszerzyć swa wiedze o jej 17tu zasadach, zarówno ze strony teoretycznej oraz doświadczenia bogactwa ćwiczeń artystycznych można jedynie poprzez uczestnictwo w kursie prowadzonym na żywo poprzez rekomendowanego nauczyciela Vedic Art.

Do uczestnictwa w kursie nie sa wymagane wcześniej zdobyte umiejętności lud doświadczenia w tworzeniu. Jest tutaj miejsce dla każdego poziomu rozwoju.

17 ZASAD VEDIC ART

17 zasad są sercem metody Vedic Art.

Nazwy Zasad pochodzą ze znanej tradycji hinduskiej ustnego przekazu filozofii wedycznej. Ich nazwy wywodzą się z niezgłębionej wcześniej i jedynie przekazywanej ustnie starozytnej tradycji/filozofi nauk wedyjskich z Indii.

.Nazwy jednakże poznane przez C. Källmana w 1974r były dopiero /Jedynie punktem inspirującym do stworzenia metody.

Dopiero wydobycie głębokiej wiedzy każdej z zasad i ubranie jej w odpowiedni przekaz teoretyczny, dopracowanie specyficznych ćwiczeń do każdej z nich i stworzenie specyficznej dla Vedic Art pedagogiki, razem ustanowiły esencję tej metody.

KREATYWNA PODRóŻ

W kursie podstawowym poprzez wszystkie 17cie zasad, te ćwiczenia kreatywne mają za zadanie “otworzyć wewnętrzne patrzenie”.

Ćwiczenia specyficznie ułożone przez C. Källmana w programie Vedic Art są zainspirowane jego doświadczeniami artysty zarówno ze sztuki klasycznej, począwszy od Renesansu na sztuce współczesnej skończywszy.

Sa one rozwiniete lub dopasowane do wzmocnienia artystycznej wolnosci wyrazu w kreatywnym procesie tworczym jak i w zyciu codziennym.

UNIKALNE Podejście CURTA KÄLLMANA

Wolność artystyczna, kreatywny proces, integralność oraz łączność pomiędzy kreatywnym procesem życia i rozwojem osobistym, wszystkie te elementy są esencją metody Vedic Art.

SZTUKA I ŻYCIE

W trakcie kursu otrzymujemy narzędzia do eksploracji naszej wewnętrznej kreatywności i również do jej ekspresji..Często możemy obserwować w trakcie malowania, ze równolegle z dalszym rozwojem tworzenia naszego obrazu, doświadczamy pogłębiającego sie uczucia jedności między nami a nasza sztuka.

.Wtedy następuje głębokie osobiste spotkanie pomiędzy twórcą a twórczością.

. Zasady “Vedic Art” były często porównywane do mapy lub do kompasu po osobistej, twórczej podróży.

TWORZ POZA MYŚLĄCYM UMYSŁEM I INTELEKTEM

. Artyści poprzez wszystkie czasy pragnęli wyrażania własnej indywidualności i wewnętrznej prawdy w sztuce.

Twórca chce, ponad wszystko, mieć możliwość wyrażenia głębi swego wnętrza.

.Kiedy tworzymy bez wysiłku  zatracamy poczucie czasu i miejsca. Stajemy sie obecni “w tu i w teraz” i z tego miejsca wyrażamy siebie.

Jesteśmy w podróży poszukiwania własnego twórczego wyrazu. Chodzi tu -tutaj bardziej o otwarcie –otworzenie kreatywnego „widzenia” -postrzegania niż o trenowanie sprawności ręki.

Ponad wszelkimi ograniczeniami czeka na nas wiedza, piękno i radość.

Wolność W Tworzeniu, WOLNOŚĆ W EKSPRESJI TWÓRCZEJ

Metoda Vedic Art nie propaguje żadnego specyficznego stylu malowania a jedynie pomaga kursantom znaleźć swój własny, osobisty sposób wyrazu. Metoda Vedic Art  nie narzuca żadnego specyficznego stylu malowania a wręcz przeciwnie pomaga kursantom znaleźć swój własny, osobisty sposób wyrazu. Nauczyciel nie ocenia ani też nie stawia żadnych wymagań w trakcie kursu Vedic Art. Możemy rozwijać się we własnym tempie i odnajdywać swój unikatowy sposób odnoszenia się do procesu tworzenia.

Każdy może uczestniczyć w kursie nawet jeśli wcześniej nie trzymał pędzla w ręku a mimo to odkryje, że w efekcie potrafi wyrażać siebie!