Polskim przedstawicielem Vedic Art – metody stworzonej przez Curta Källmana , jest pani Halina Łucka. Jest to przedstawiciel posiadający autoryzację wydaną przez twórcę Vedic Art Curta Kallmana oraz jego syna Johannesa Källmana, który jest odpowiedzialny za Vedic Art na arenie międzynarodowej od lata 2010 roku.

Kolejną osobą wyznaczoną przez rodzinę  Källmanów do współpracy z Haliną Łucką jest Jacek Wojciech Poteralski, z którym należy się kontaktować jeśli chodzi o Vedic Art w Polsce. Halina Łucka i Jacek Wojciech Poteralski w swojej pracy jako przedstawiciele Vedic Art w Polsce mają pełne wsparcie rodziny  Källmanów.

Strony internetowa www.vedicart.pl  została uznana za oficjalną stronę Vedic Art w Polsce.

Chcemy aby ta metoda działała i rozprzestrzeniała się w harmonijny i godny sposób, zgodnie z pierwotną ideą. Istnieje dokument wysłany do wszystkich nauczycieli 23 sierpnia 2010 r, który zawiera zasady edukacji w zakresie Vedic Art. Ten dokument jednoczy nauczycieli Vedic Art oraz pozwala tej metodzie trwać w niezmienionej postaci i wykonywać swoją funkcję.

Chcielibyśmy podkreślić, iż niezmiernie istotne jest, aby przyjąć wspólną strukturę edukacji Vedic Art, aby wszyscy nauczyciele Vedic Art działali zgodnie z lokalnymi instrukcjami, a nie tworzyli hybrydy, zmieniając istniejącą wiedzę lub wprowadzając do nauczania obce elementy.

Curta  Källmana niezmiernie cieszy to, że Vedic Art rozprzestrzenia się po świecie i pragnie przekazać pozdrowienia dla wszystkich malarzy Vedic Art w Polsce.

Johannes Källman 16 listopada 2010r.