Skip to content

Zasady postępowania dla Nauczycieli
posługujących się metodą Vedic Art
zgodne z intencją twórcy Curta Källmana.

Zasady postępowania dla Nauczycieli
posługujących się metodą Vedic Art
zgodne z intencją twórcy Curta Källmana.

1) Nazwa Vedic Art odnosi się jedynie do kursów przekazujących 17 zasad Vedic Art. przeprowadzanych zgodnie z założeniami tej szkoły i nie może być używana inaczej, ani łączona z innymi metodami.

 

2) Szkoła Vedic Art została stworzona jako całościowa i doskonała. Nie podlega interpretacjom, modyfikacjom, ani żadnym zmianom.

 

3) Każdy kurs zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia przekazujący 17 zasad Vedic Art oraz kurs nauczycielski trwa min. 30 godz. lub więcej.

 

4) Ze względu na możliwość uczestnictwa w częściach kursów Vedic Art u różnych nauczycieli, zaleca się nauczycielom, wystawianie kursantom zaświadczeń bądź dyplomów uwzględniających czas uczestnictwa i ilości otrzymanych zasad.

 

5) Wartość Vedic Art jest nie do określenia w wymiarze jaki spełnia. Aktualna cena kursów I i II stopnia jest ujednolicona i wynosi 1000 zł plus minus 30 %, z możliwością zmiany w przyszłości. Natomiast cena kursu dla nauczycieli wynosi       3500 zł.       Koszty pobytu, wyżywienia jak równieżmateriałów malarskich nie wchodzą w cenę żadnych warsztatów.

 

6) Vedic Art podnosi świadomość uczestników poprzez ich aktywny udział w procesie samopoznania przy użyciu 17 zasad – słów kluczy. Słowa te niosą ze sobą odpowiednią wibrację i nie mogą podlegać żadnym interpretacjom czy zmianom.

 

7) Zasady Vedic Art. podawane są uczestnikom jednobrzmiąco i nie mogą być powielane, ani przekazywane osobom nieuczestniczącym w kursie. Opracowane przez Curta Källmana materiały dla nauczycieli przeznaczone są jedynie dla prowadzącego bez prawa wglądu osobom postronnym i jakiejkolwiek publikacji.

 

8) Zaleca się każdemu nauczycielowi Vedic Art prowadzenie rejestru swoich kursantów, za zgodą uczestników w celu możliwości weryfikacji zgodności przeprowadzania procesu z założeniami szkoły Vedic Art.

 

9) Zobowiązuje się nauczycieli do informowania i wyjaśnienia uczestnikom kursów Vedic Art, że udostępnianie słów kluczy osobom nieuczestniczącym w procesie, sprowadza je do poziomu intelektualnego i nie spełnia swej roli. Dotyczy to również mediów publicznych.

 

10) Tylko nauczyciele Vedic Art mogą ponownie uczestniczyć w Kursach Nauczycielskich u dowolnie wybranych nauczycieli po kosztach organizacyjnych.

 

11) Metoda Vedic Art jest sprawdzona w swoim całokształcie i dozwala, aby wiedza Wed doprowadziła do przebudzenia się w świadomości Jedności. Spełnienie założeń i zaleceń twórcy metody daje prowadzącemu ufność, pokój i powodzenie.

 

Niniejsze zasady  postępowania, zaktualizowne 14.05. 2016r.  czynią  wszystkich Nauczycieli  odpowiedzialnymi za czystość metody Vedic Art.

 

 14 maja 2016r       Johannes Källman/     Halina Łucka/     Jacek Wojciech Poteralski