LIST Johannes’a Källman’a DO  NAUCZYCIELI VEDIC ART W POLSCE.

Drodzy Nauczyciele Vedic Art w Polsce. 

Nauczyciele Vedic Art  w świecie dzielą się z radością rozprzestrzenianiem tej unikalnej metody jaką jest Vedic Art z jej 17-toma Zasadami, które inspirują, budzą tęsknotę do tworzenia, rozwijania się i życia w pełni swego potencjału.

Od 2023 roku kursy Vedic Art: podstawowy, kontynuacyjny ( I i II stopnia) i nauczycielski w Polsce zostaną zaktualizowane zgodnie z intencją Curta Källmana i za jego przykładem w układzie sześciodniowym,  minimum 30 godzin ( rozłożone na 6 dni).

Od nowego roku 2023 ta forma będzie skoordynowana ze wszystkimi krajami  gdzie Vedic Art występuje.

Kursy trwające 6 dni dają, zgodnie z wieloletnim doświadczeniem harmonijny i zbalansowany proces, w czasie którego uczestnicy mają czas na tworzenie, refleksje, przepracowywanie i odnalezienie przestrzeni pomiędzy Zasadami.

Kursy podstawowe w Szwecji trwają nawet 8 dni. Im kurs jest dłuższy tym głębszy jest proces i bardziej zintegrowane doświadczenie, patrząc zarówno na rozwój osobisty jak i na proces twórczy. 

W fazie początkowej w Polsce  Curt Källman  udzielił dyspensy na prowadzenie kursów w ciągu 4 dni, aby działalność łatwiej się rozprzestrzeniała w kraju gdzie ekonomia miała swoje wyzwania.

Obecnie metoda Vedic Art  jest bardziej znana i w ekonomii nastąpiły pozytywne zmiany.

Od roku 2023 dyspensa na kursy 4 dniowe zostaje wycofana zgodnie z decyzją Johannesa  Källmana  i w porozumieniu z koordynatorem Vedic Art na Polskę Haliną Łucką.

0d 2023 roku będą obowiązywać zaktualizowane instrukcje dla nowo kształconych nauczycieli Vedic Art w Polsce.

Międzynarodowe instrukcje dotyczące długości kursów i wskazówek do działalności metody zastąpią obecną Deklarację i zostaną umieszczone na stronie vedicart.pl

Obecni nauczyciele Vedic Art w Polsce tzn. wykształceni do nowego roku 2023,

którzy prowadzili kursy 4 dniowe nie będą zmuszani do zmiany natychmiastowej lecz gorąco rekomendowani do testowania 6 dniowych kursów.

Doświadczycie pozytywnych różnic  dla Waszych kursantów jak i dla Was samych w roli nauczyciela.

Możecie liczyć  na bardziej skupionych na sobie uczestników, mniej stresu, mniej pytań i odczucie większej przestrzeni i pokoju na kursie.

Zaktualizowaniu ulegną  również ceny kursów,  możliwość w przedziale od 1500zł do 3000zł za 6 dni (I i II stopień). Daje Wam to możliwość ustalenia ceny, która wesprze rekomendowaną długość kursu.

Naszą intencją jest miękkie przejście do  kursów 6 dniowych bez wrażenia przymusu lecz jako podniesienie jakości kursów i pozytywnego rozwoju.

Jesteśmy przekonani, że  Wasze pozytywne doświadczenia doprowadzą do tego, że  6 dniowe kursy staną się naturalnym wyborem.

Vedic Art miał swoją fazę ugruntowania w Polsce,  teraz jest czas na podniesienie i pogłębienie jakości.

Metoda Vedic Art ma przetrwać przez 2000 lat zgodnie z intencją Curta Källmana. 

Istotne jest aby proces przebiegał głęboko a nie szybko.

Uczestnicy w Polsce zasługują, tak samo jak w innych krajach na najlepsze z możliwych  doświadczeń w swoim spotkaniu z Vedic Art i 17-toma Zasadami. Poprzez nauczanie zgodne z metodyką Curta Källmana jest to możliwe. 

Johannes Källman 

Vedic Art, metoda Curta Källmana

 

Zmiany od roku 2023 w deklaracji postępowania dla Nauczycieli Vedic Art.

 Vedic Art działalność kursów.

– Kursy  Vedic Art mogą być prowadzone jedynie przez  wykształconych nauczycieli VA.

– Wszystkie kursy pod nazwą Vedic Art, które opierają się na zasadach i metodyce VA muszą być zatwierdzone przez Vedic Art.

– Nie jest dozwolone przekazywanie lub publikowanie Vedic Art Zasad i materiałów kursu  poza działalnością kursową.

– Vedic Art zawartość  kursową przekazuje się  ustnie w czasie trwania kursu zgodnie z tradycją.

Wszelkie nagrywania są niedozwolone.

– Wszelkie działalności, które nie wchodzą w Vedic Art metodę są nie dozwolone w czasie trwania kursu.

-Kształcenie, które zawiera program kursowy Vedic Art i Zasady zawsze jest prowadzony pod nazwą Vedic Art.

Vedic Art nauczyciele.

-Pozwolenie na prowadzenie kursów VA uzyskuje się  po odbyciu Kursu Nauczycielskiego po uprzednim przejściu kursów VA I i II stopnia.

– Kursy prowadzi się zgodnie z 17- toma Zasadami metody a podejście do metody jest zgodne z intencją twórcy metody Curta Källmana.

-Czas trwania kursów i propozycje  cen kursów są przedstawione na kursie nauczycielskim oraz stronie krajowej Vedic Art.

– Pozwolenie na prowadzenie Kursów Vedic Artmoże być odwołane zgodnie z decyzją  VA  lub na wniosek własny.

– Nauczyciele Vedic Art mają własną odpowiedzialność ekonomiczną i organizacyjną za swą działalność kursową.

-Wymagane jest specjalne pozwolenie na prowadzenie  kursów Vedic Art na odległość.

Vedic Art R Metoda Curta Källmana

Metodą Vedic Art została zapoczątkowana/ ugruntowana w 1988 roku przez szwedzkiego artystę Curta Källmana (1938-2010)

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zarejestrowany produkt w Szwecji 325532 (PRV1997).

Unia Europejska 014524482(EUIPO 2015).

Międzynarodowo (WIPO 2017).

USA5455666 (USPTO 2018).

Vedic Art jest zarejestrowanym znakiem  towarowy  i nie może być  zarejestrowany przez kogoś  innego  jako posiadacza przedsiębiorstwa, związku czy organizacji.

Rejestrujący Johannes Källman. Oficjalna strona www.VedicArt.com.

Zaktualizować do nowego roku 2023.

Vedic Art kurs podstawowy(I stopień).

Na Kursie podstawowym zapoznaje się uczestników   z 17-toma Zasadami, wprowadza się  twórcze aktywności zgodnie z bez żądaniowym podejściem metody.

Kurs podstawowy przeprowadza się najkrócej w ciągu 6 dni w minimalnym wymiarze 30 godzin, włącznie z odczytami i czasem na aktywności twórcze.

Nie wymagane są żadne wcześniejsze umiejętności.

Kurs kontynuacyjnym ( II stopień)

Kurs kontynuacyjnym został opracowany przez Curta  Källmana w latach 1990- tych  z poetyckim Dodatkami Curta , powtórzeniem i pogłębieniem Zasad.

Czas trwania kursu  Kontynuacyjnego ( II stopnia) jest minimum 6 dni i 30 godzin (60-ciu minutowych) .

Kurs podstawowy i kontynuacyjny daje możliwość do dalszego kształcenia na Kursie dla Nauczycieli Vedic Art (Bloc A i B).

Vedic Art ® Metoda Curta Källmana