Jedynie Nauczyciele, którzy spełnią następujące wymogi, będą mogli ubiegać się o pozwolenie na kształcenie Nauczycieli Vedic Art I i II stopnia.

WYMOGI:

1) Nauczyciel zobowiązany jest podnieść kwalifikacje na kursie Bloku C.

2) Wykazać się doświadczeniem w prowadzeniu własnych kursów.  Przeprowadzić minimum 200 dni kursowych zajęć Vedic Art i udokumentować je podając terminy, ilość dni kursowych załączając listy uczestników z możliwością kontaktu z nimi.

3) Doświadczyć udziału w zajęciach innych nauczycieli  jako uczestnik kursów Vedic Art. Wziąć udział w 60 dniach kursowych – 15 pełnych kursów  I i II  stopnia łącznie, u różnych nauczycieli Vedic Art i udokumentować ten fak jak w punkcie pierwszym.Celem jest wielokrotne przejście procesu u różnych Nauczycieli Vedic Art i pogłębienie doświadczenia w przekazywaniu Zasad. Odpłatność za uczestnictwo w kursach ponosi   w wysokości 50%.

4) Powtórzyć kurs nauczycielski – czterokorotnie  u różnych prowadzących. W załączeniu podać udokumentowanie jak w punkcie pierwszym.

5)Uzyskać rekomendacje  dwóch promotorów. Opinie promotorów wydawane są w oparciu o osobisty wgląd w sposób prowadzenia kursu Vedic Art i  przeprowadzone wywiady wśród uczestników zajęć.

6) Podanie i ocena. Po rozpatrzeniu podania zawierającego pełną dokumentację, ubiegający się będzie zaproszony na bezpośredni wywiad z Haliną Łucką.

7) Prawo do kształcenia nauczycieli udzielane jest na okres 5 lat jedynie nauczycielowi aktywnemu, zaangażowanemu i pozytywnie ocenianemu przez uczestników. Może ono zostać przedłużone na kolejne 5 lat jeśli nauczyciel na 6 miesięcy przed zakończeniem okresu pięcioletniego złoży  pisemną prośbę.

Nazwa Vedic Art chroniona jest patentem Unii Europejskiej z dnia 2015 – 12 – 21,  nr 014524482 . Chronione są wszystkie nazwy 17 Zasad i teksty dla nauczycieli, które należą do  Johannesa Källmana  i Vedic Art Szwecja.

Warszawa. dnia 14 maja 2016r.    Johannes Källman,    Halina Łucka,     Jacek Wojciech Poteralski