Nauczyciele Mianowani przez  Curta Källmana i  Johannesa Källmana – uprawnieni do nauczania  nauczycieli Vedic Art na różnych poziomach.

Nauczyciele z międzynarodowymi uprawnieniami:

Halina Łucka Szwecja i Polska, (jest koordynatorem Vedic Art w Polsce) –  kursy wszystkich stopni, kursy o 6 Wedangas oraz kurs dla Nauczycieli ( blok C)

Jacek Wojciech PoteralskiWarszawaKursy I i II stopnia , kursy Nauczycielskie oraz kursy o 6 Wedangas

Adriana Karima – Warszawa –  Kursy I i II stopnia , kursy Nauczycielskie oraz kursy o 6 Wedangas

Paulina Mazurek  – Polska, Szwecja i Wielka Brytania( jest koordynatorem Vedic Art w Wielkiej Brytanii) – Kursy I i II stopnia , kursy Nauczycielskie oraz kursy o 6 Wedangas . www.vedicart.co.uk

Nauczyciele z uprawnieniami ograniczonymi do nauczania Nauczycieli na terenie wyznaczonego kraju:

Justyna Raducha – uprawniona do nauczania Nauczycieli różnych narodowości  na terenie  Irlandii.

Dodatkowe uprawnienie do prowadzenia zajęć Vedic Art dla rodzin z dziećmi otrzymały:

Paulina Mazurek

Zofia Tyczyńska

Asia Prusinowska

Sylwia Czerny Bussani

Sylwia Kwiatkowska

Annę Kaylah Waliszewska

Beata Glatthaar

Trenerką i koordynatorką nauczycieli Vedic Art do nauczania na kurszach kierunkowych dla rodzin jest Rinni Crossler, mieszkająca w Sztokcholmie.

Nauczyciele Rekomendowani  Vedic Art, to jedynie tacy nauczyciele,  którzy kontynuowali naukę u nauczycieli rekomendowanych i  ukończyli kursy u nauczycieli mianowanych.  Przestrzegają zasad Vedic Art i prowadzą warsztaty zgodnie z wymogami twórcy metody Curta Källmana. Mają prawo do używania zastrzeżonej nazwy Vedic Art ® i prowadzenia warsztatów pozwalających uczestnikom przystąpić do Kursu Nauczycielskiego u mianowanych nauczycieli Vedic Art.

Nauczyciele z Ekstrakompetencjami Vedic Artmają uprawnienia do prowadzenia kursów  I i II stopnia Vedic Art oraz kursów 6 Vedangas.

Nauczyciele Vedic Art którzy ukończyli kursy przed rokiem 2016, mają uprawnienia do prowadzenia kursów I i II stopnia Vedic Art.

Nauczyciele Vedic Art , którzy ukończyli kurs po 2015r  mają uprawnienia do prowadzenia kursów I  stopnia Vedic Art, a II stopnia po ukończeniu Bloku C.

 

 

Zapisz