Skip to content

Vedic Art dla biznesu.

Vedic Art dla biznesu.

 
 

 

 Zapraszamy:

właścicieli firm,  przywódców, 

liderów kadry  menadżerskiej  wszystkich  szczebli,

 zespoły projektowe, specjalistów, osóby zajmujące się kreacją i reklamą,

wszystkich pracujących w permanentnym stresie i lęku przed konkurencją.

 

 

CEL SZKOLENIA:

Inspiracja, dotarcie do nieograniczonych mocy twórczych, otwarcie się na kreatywność, nowe pomysły i szybkie decyzje, integracja zespołów, komunikacja z wyższego poziomu. 

ZAKRES SZKOLENIA:

Uruchomienie kreatywnej, prawej półkuli mózgowej poprzez:

Zapoznanie z 17 – stoma zasadami Vedic Art

Doświadczenie 17 – tu zasad w osobistym przeżyciu.

Zastosowanie zasad w firmie, zespole, biznesie. 

METODA SZKOLENIOWA:

Sztuka Vedic Art.

NARZEDZIA:

Malowanie spontaniczne, intuicyjne, bez ograniczeń i w wolności.

MATERIAŁY:

Przybory malarskie, farby, pędzle, pastele, blejtramy, płótna, sztalugi.

Czas trwania 4 dni (30 godzin zegarowych) lub moduły weekendowe lub jednodniowe.

KORZYŚCI:

Stworzyliśmy dla Państwa niepowtarzalną okazję do wykorzystania spotkań integracyjnych i warsztatów dla rozwoju kreatywności swoich pracowników, co przełoży się bezpośrednio na korzyści dla firmy.

Zwracamy uwagę na nowatorstwo sztuki Vedic Art, która jest całkowicie odmienna od dotychczasowych metod, które wymagają nauki często pamięciowej, wprowadzają zakazy, nakazy i kolejne ograniczenia. Taki styl kształcenia nie ma nic wspólnego z kreatywnością, a efektem jego jest coraz dłuższa i cięższa praca, oraz coraz mniejsze zadowolenie pracowników i pracodawców z jej wykonywania.

Po przejściu całego procesu Vedic Art, ( 30 godzin), pracownicy będą mieli wręcz nieograniczoną zdolność do generowania pomysłów i rozwiązań, co stworzy nowe możliwości dla rozwoju firmy, przyniesie większe zyski i uplasuje ją wyżej od konkurencji.

Vedic Art została już doceniona w wielu krajach na świecie. W szczególności w Skandynawii, jako, że powstała w Szwecji. O jej wysokiej jakości świadczy między innymi fakt, że już ponad 500 tys. Szwedów przeszło przez ten proces, a członkowie rodziny królewskiej i członkowie rządu tego kraju są częstymi uczestnikami warsztatów Vedic Art.

Jesteśmy elastyczni i otwarci. Dostosujemy tempo pracy, warunki do potrzeb kontrahentów. Możemy prowadzić zajęcia dla małych grup np, dla ścisłego kierownictwa lub grup dużo większych, od 15 do 50 osób. Możemy też prowadzić zajęcia w innych miejscach w kraju, w ośrodkach wypoczynkowych poza siedzibą firm, za granicą.

Każdemu uczestnikowi zapewniamy wszystkie potrzebne materiały jak pędzle, farby, szkicowniki, płótno, a nawet sztalugi. Cena do uzgodnienia, zależy od standardu miejsca wybranego na warsztaty, wielkość grupy i jakości wyposażenia dla uczestnika.