Beata Marczak
Imię: Beata
Nazwisko: Marczak
Miasto: Warszawa
Państwo: Polska
Email: beatamarczak14@gmail.com
Telefon:
O nauczycielu:

Vedic Art jest procesem ukierunkowanym na człowieka. Jego intencją jest twórcze wyzwolenie, rozbudzenie kreatywności i wydobycie indywidualności malującego na powierzchnię płótna. Vedic Art dzięki 17 zasadom pomaga w odnalezieniu przestrzeni skąd można czerpać inspiracje, pomysły i wiedzę do dalszego życia. Kreatywność raz przebudzona przenika do wszystkich dziedzin życia, co wyraża się w podejmowanych decyzjach, samorealizacji, pomysłowości, innym postrzeganiu otaczającego świata.

Warsztaty są dla tych, którzy chcą spotkać się ze swoją kreatywnością i rozwinąć ją, chcą świadomie korzystać z intuicji i poczuć jedność ze Źródłem, z którego wszyscy pochodzimy.
Vedic Art sztuka przebudzenia i spotkanie z sobą, dotarcie do własnego wnętrza. Jest to proces cudownej przemiany.
W trakcie malowania uświadomisz sobie, że kiedy  znikają bariery tkwiące w umyśle i kontrolowanie życia czujesz się wolny i na prawdę twórczy. Otworzysz serce kiedy weźmiesz do ręki pędzel i zaczniesz bawić się kształtem, kolorem.  Doświadczysz łatwości podejmowania właściwych decyzji i spontaniczności.


Beata Marczak