Informuję, że z dniem 15.05.2015 r. odwołuję Panią Ewę Szymczak ( alias –  Alvea Issa Tifaret)            z funkcji Nauczyciela dla Nauczycieli Vedic Art,  gdyż nie prezentuje swoją postawą spójności i jedności z ideą kursu Vedic Art.  

Jednocześnie informuję, że wydane przez Panią Ewę Szymczak dyplomy Nauczycielom Vedic Art do dnia odwołania tj. 15.05.2015 r. będą honorowane.

15 maja 2015 r.
Halina Łucka na wniosek Johannesa Källman’a