Warsztaty Vedic Art, – naszych przyjaciół

 

DODAJ OGŁOSZENIE
Warsztaty VEDIC ART

 

DO NAUCZYCIELI

Rekomendowani Nauczyciele, którzy chcą na stronie ogólnopolskiej Vedic Art publikować swoje oferty o warsztatach, organizowanych w różnych miejscach w Polsce i poza jej granicami, proszę, by przesyłali informacje zawierającą opis, miejsce, termin i cenę w (pliku word) i zdjęcia (plikach jpg, png).

Na adres e-mail jacek.poteralski@vedicart.pl
Cena publikacji, każdego terminu warsztatu za okres do trzech miesięcy wynosi 30 zł.

Płatności należy dokonywać na konto
JA & ZWIĄZKI. MAŁGORZTA PRZYGOŃSKA
PEKAO SA 12 1240 6117 1111 0010 3324 1556

PALPAY

JA & ZWIĄZKI. MAŁGORZTA PRZYGOŃSKA adres e-mail do palpay : zwiazki8@wp.pl